Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej wzór pdf

Pobierz

Inne szkoły, do których składam podania o przyjęcie do klasy pierwszej (pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) (pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Wypełniają: uczeń i rodzice / opiekunowie prawni.Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - przykład.. Je żeli do podania chcemy doł ączy ć jakie ś inne dokumenty, to musimy poni żej podpisu po lewej stronie napisa ć "Zał ączniki" i wypisa ć je w punktach.Pobierz podanie do naszej szkoły Podanie do szkoły na rok szkolny 2020/2021 (wersja PDF lub MS WORD) Klauzula RODO (wersja PDF lub MS WORD) Szukaj.. Darmowe szablony i wzory.. Wypełnia uczeń.. Szkołę ukończyłam w 2008 roku z wyróżnieniem.podanie o przyjęcie do szkoły wzór doc.pdf (22 KB) Pobierz.. Pod tre ści ą, po prawej stronie umieszczamy zwrot grzeczno ściowy: Z powa żaniem Z wyrazami szacunku a pod nim czytelny, własnor ęczny podpis, nawet je śli tre ść jest wydrukiem z komputera.. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.81% Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej; 82% Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej; 84% Zgubiłeś swoje świadectwo szkolne-podanie; 86% Literacki wizerunek matki cierpiącej.. Wiec moglby ktokolwiek podac mi wzor na .Przydatnosc 80% Wzor podania o przyjecie do szkoly81% Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej; 82% Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej; 84% Zgubiłeś swoje świadectwo szkolne-podanie; 86% Literacki wizerunek matki cierpiącej..

zm.), administratorami danych są szkoły wymienione we wniosku.

Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf.. kod pocztowy, miejscowosc) (pelna nazwa szkoly ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowosc) Wypelniaja: uczen i rodzice / opiekunowie prawni.Podanie o przyjecie do innej klasy sklada sie na rece.2 1.Drugi wybór.. nazwa szkoły adres placówki 1.Trzeci wybór.. nazwa szkoły adres placówki III.. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami szkół podstawowych prowadzona jest zgodnie z:Darmowe klasyczne CV - wzór do pobrania.Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.. Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Wrocław, dnia 2020.08.24 (data po prawej) Twoje imię i nazwisko Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość tel..

Wyszukiwanie w witrynie: Wybierz językJak napisać podanie do szkoły średniej?

maksymalnie podan do szkol moge zlozyc.. Aktywnie brałam udział w życiu szkoły(byłam np. przewodniczącą klasy, a w 6 klasie przewodniczącą szkoły).. *)we właściwej rubryce(tak/nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw znak X L.p.. Pamiętaj też, że CV oraz list motywacyjny ucznia najlepiej wygenerować i wysłać do pracodawcy w formacie PDF.. Warszawa, 20.05.2002 Jan Kowalski 00-000 Warszawa ul. Śliczna 301 Dyrekcja II LO im.. 80% Pochwała życia w mieście - rozprawkaWzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf.. Dokumenty składane przez kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej podanie o przyjęcie do szkoły na druku opracowanym przez Zespół Szkół, świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,Odpowiedz.Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf.. Większość z nas samodzielnie pierwsze swoje podanie w życiu, pisze kiedy musi złożyć dokumenty o przyjęcie do szkoły średniej.Szkoły, do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu .2 III.. (np. jakie .. (pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru) (miejscowość, data złożenia podania) Oświadczenie w zakresie danych osobowych Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), administratorami danych są:Mama starszą siostrę/ brata, która uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego Naukę rozpoczęłam w 2002 roku w Szkole Podstawowej w gdzieś tam..

80% Pochwała życia w mieście - rozprawka81% Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

80% Pochwała życia w mieście - rozprawka7.. Kryterium Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium Tak*) Nie*) 1.Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych z CV znajdziesz we wzorze na początku artykułu.. Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie.. Witam chcialbym zapytac sie was o to ile.. Dzięki temu będziesz miał pewność, że dokumenty wyświetlą się poprawnie na prawie każdym urządzeniu.. Nazwa Szkoły we Wrocławiu PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako .- za stałą aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego (do 3 punktów).. Darmowe szablony i wzory.. (imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno - prawniczym w.Wzór podania - do Technikum Zawodowe, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła policealna, Klasy mundurowe, e-sport, .. (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Szkoły Branżowej I Stopnia (pdf) W przypadku wyboru innowacji mundurowej konieczne jest podanie rozmiarów kandydata: Pobierz tabelę rozmiarów (pdf) .81% Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej; 82% Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej; 84% Zgubiłeś swoje świadectwo szkolne-podanie; 86% Literacki wizerunek matki cierpiącej..

Informacja o uczniu skierowana do przyszłego wychowawcy i pedagoga szkoły ponadgimnazjalnej 1.

szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na .. Wniosek o urlop wychowawczy 2021: wzór do pobrania w PDF.. Darmowe wzory i przykłady rozmaitych podań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt