Umowa notarialna o alimenty

Pobierz

Dobry Wieczór.. Od 2008 r. moja córka otrzymuje alimenty, które są przedmiotem egzekucji komorniczej z wynagrodzenia jej ojca.. Czy można ją zawrzeć?. Doszłam do porozumienia z .Spisana jest umowa notarialna ze do 15 kazdego miesiaca ojciec dziecka bedzie wplacal alimenty w okreslonej kwocie.Moje pytanie brzmi czy można z taką ugodą iść do sądu aby sąd nadał temu klauzurę wykonalności w razie gdyby ojciec dziecka zaniechał płacenia?. Posiadając wyrok zasądzający alimenty wierzyciel po nadaniu mu klauzuli wykonalności może z takim wyrokiem udać się do komornika w celu wyegzekwowania należności.Powyższa umowa może zostać zawarta w sytuacji, gdy strony nie chcą przeprowadzać postępowania sądowego i wolą rozwiązać sprawę polubownie albo jedno z rodziców chce z własnej inicjatywy płacić alimenty na swoje dziecko.. Środki te mogą dotyczyć bieżących potrzeb życia codziennego, takich jak ubrania, wyżywienie, koszty utrzymania mieszkania, artykuły kosmetyczne i higieniczne, koszty leczenia .. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od .O szczegóły warto pytać notariusza Piotra Grzeszaka, którego kancelaria notarialna mieści się w Słupsku.. Umowa taka jest jak najbardziej dopuszczalna.. Ważnym jest również to, że notarialna umowa o alimenty, w której dłużnik poddał się egzekucji, ma taką samą wartość jak wyrok wydany przez sąd.Po alimenty nie tylko do sądu, czyli umowa o alimenty..

Umowa o alimenty.

Alimenty kojarzą się ze sprawą sądową.. Jeśli strony chcą się wspierać mimo braku przesłanek, o których mowa w art. 60 K.r.o., wówczas winny to czynić w innej formie niż alimenty - będzie to rodzaj darowizny.Umowa o alimenty jest dobrym rozwiązaniem, przede wszystkim z tego względu, iż pozwala uniknąć długotrwałego postępowania sądowego i znacznie przyspiesza dochodzenie alimentów.. W każdej chwili mogą zajść okoliczności, w których relacje pomiędzy stronami pogorszą się lub jedna ze stron zacznie uchylać się od opłat.Alimenty u Notariusza.. 43 Wzór umowy alimentacyjnej.. Jeżeli chodzi o zawarcie ugody alimentacyjnej u notariusza, koszt jej sporządzenia zależy od takich czynników jak: wysokości świadczeń alimentacyjnych, terminów płatności oraz czasu, na jaki alimenty zostaną zasądzone.Umowa notarialna o podwyższenie alimentów.. Taka umowa jest dokumentem szczególnym.. Pozbawienie tytułu wykonalności w części.. Umowa ustna będzie wiążąca, ale, jak już wspominaliśmy, trudna w egzekwowaniu.. Prawo nie stawia tu żadnych wymogów co do formy, a więc może być to umowa ustna.Alimenty u notariusza - koszt zawarcia ugody alimentacyjnej u notariusza.. Minęło sporo czasu od przyznania alimentów, a w tym czasie nie były zwiększane.. Umowa notarialna o ustalenie obowiązku alimentacyjnego powinna zawierać: datę i miejsce sporządzenia umowy,Korzyści z zawarcia umowy o alimenty w formie aktu notarialnego..

umowa_alimentacyjna.

KRD Intrum Justitia Zapytanie.. Alimenty są uregulowane w art. 128-144 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.i.o.).. Umowa między rodzicami o alimenty może zostać podpisana u notariusza.. Niewątpliwie zawarcie umowy alimentacyjnej może być w wielu przypadkach znacznie korzystniejsze niż kierowanie sprawy do sądu.. [stan prawny: styczeń 2019 r.] Umowa alimentacyjna stanowi alternatywę dla sądowego ustalenia alimentów, która sprawdzi się, o ile strony będą w stanie samodzielnie dojść do porozumienia.. Temat alimentów początkowo nie jest poruszany w racji wielu emocji wynikających z rozstania.. Zakładam, że chodzi Pani o zawarcie z ojcem dziecka umowy o alimenty w formie aktu notarialnego, w którym ojciec dobrowolnie poddałby się egzekucji.. Nawet jeśli istniała ustna forma porozumienia w sprawie wypłaty pieniędzy na utrzymanie, możliwe jest w dowolnym czasie, bez sądu, sformalizowanie go.Jak wynika z cytowanych przeze mnie wyżej przepisów K.r.o., alimenty przysługują byłemu małżonkowi tylko w określonej sytuacji.. Ryzyko wiążące się z umową o alimenty bez aktu notarialnego.. Wzór umowy: czy ktoś miał stycznosc z windykacja idea money.. Art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (krio) stanowi, że obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w .ALIMENTY ..

Ugoda a wyrok zasądzający alimenty.

Uzyskiwanie alimentów na drodze sądowej nie powinno być regułą, a wyjątkiem.. Następnie wspólnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu udać się do notariusza w celu zawarcia umowy notarialnej określającej obowiązek alimentacyjny.Umowa notarialna o alimenty.. Jest to jedna z czynności notarialnych, w wyniku której alimenty są ustalane w kancelarii notarialnej.. Piotr Wasiluk.. Podziel się: Pytanie: Czy można, bez uszczerbku dla strony pokrzywdzonej, alimenty przyznane przez sąd w wyroku rozwodowym z orzekaniem o winie zastąpić dobrowolną umową notarialną między stronami?. Taką umowę warto zawrzeć w momencie, kiedy dłużnik dobrowolnie będzie chciał płacić świadczenia.Umowa o alimenty może mieć formę aktu notarialnego W tym celu należy z ojcem dziecka ustalić kwotę alimentów, termin oraz sposób ich płatności.. Umowa alimentacyjna w formie aktu notarialnego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu zarządzający alimenty.. Odpowiedz.Umowy notarialne powstają nie tylko wtedy, kiedy wymaga tego prawo, ale również wtedy, kiedy taka jest wola stron.. Notarialna umowa alimentacyjna daje duża pewność, wyklucza wątpliwości i nieścisłości oraz zapewnia łatwą .Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego Zgodnie z treścią art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, strony mogą ustalić obowiązek alimentacyjny w drodze zawartej umowy notarialnej..

Wzór umowy: umowa_alimentacyjna.

Obecnie notariusz może sporządzić umowę o określenie obowiązku alimentacyjnego, jednak wyłącznie przy .Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego.. Jednak kiedy uprawniona osoba powróciła do normalnego funkcjonowania i myślenia o uregulowaniu sprawy alimentów, często jest zwyczajnie lekceważona przez drugą stronę.Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności stanowi tak samo ważny tytuł wykonawczy jak wyrok sądu zasądzający alimenty.. Niezależnie od tego, czego dotyczy, ma charakter dokumentu urzędowego.Umowa notarialna o wypłacie alimentów w danej sprawie zawierana jest przed wydaniem postanowienia przez sąd, gdy strony uzgodnią datę podpisania odpowiednich dokumentów.. Podstawowa różnica między umową a wyrokiem jest taka, iż w .UMOWA O ALIMENTY.. Zobacz wszystkie wpisy, których autorem jest Piotr WasilukJakie są wymogi umowy o alimenty i co musi zawierać?. W tym celu należy z osobą zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych ustalić wysokość alimentów, termin oraz sposób ich płatności.Umowa o alimenty jest aktem notarialnym, który zawierany jest między dwiema stronami: dzieckiem reprezentowanym przez prawnego opiekuna (najczęściej rodzica) a drugim rodzicem, posiadającym prawo do opieki nad dzieckiem, które zgodnie z orzeczeniem sądowym nie mieszka u niego na stałe.Inne możliwe nazwy dokumentu: Ugoda o alimenty, Umowa alimentacyjna, Umowa o alimenty, Projekt ugody, Alimenty Kraj: Polska.. Płatne porady prawne.. W związku z coraz częstszymi zapytania Czytelników, o to, czy można ustalić alimenty u notariusza w ramach prawa rodzinnego, w niniejszym artykule chcielibyśmy to zagadnienie wyjaśnić.. Jakie skutki ma umowa o alimenty zawarta u notariusza?Pozew o alimenty, a możliwość ugody.. Oznacza to, że każdą umowę można zawrzeć w formie umowy notarialnej.. Przy czym wcale nie musi być zawierana w formie aktu notarialnego.. Aby umowa spełniała wszystkie formalne wymogi, powinna precyzyjnie określać strony umowy, opisywać obowiązki oraz konsekwencje niewywiązania się ze zobowiązań.. Alimenty są obowiązkiem dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.. Podziel się: 0.. 26.6.2018 przez: EMCEOP.. Umowy o alimenty bez aktu notarialnego, czy to w formie ustnej, czy to pisemnej nie mają takiej samej mocy prawnej co orzeczenie sądowe.Umowa o alimenty .. Rozwój serwisu.. umowa_alimentacyjna.. Można zawrzeć umowę notarialną, w której osoba obciążona obowiązkiem alimentacyjnym zobowiązuje się do łożenia na rzecz osoby uprawnionej określonej kwoty pieniężnej, w oznaczonych terminach.. Można sporządzić ją w formie aktu notarialnego!. 27.9.2019 przez: mala8607.. Umowę warto zawrzeć, gdy dłużnik dobrowolnie chce płacić świadczenia, a obie strony są w stanie dojść do porozumienia w kwestii wysokości alimentów.Odpowiedź prawnika: Umowa notarialna o alimenty.. Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.. Niesłusznie.. Wcześniej było to możliwe tylko na drodze sądowej.. Testament ustny w spisanej formie; Oskarżenie o kradzież wspólnych pieniędzy przez żonę/mężaNie należy też popadać w drugą skrajność i umawiać się na alimenty bez żadnego zabezpieczenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt