Kiedy złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po macierzyńskim

Pobierz

Czy uwzględniając we wniosku taką informację muszę czekać na zgodę pracodawcy czy jest to to dla niego informacja wiążąca?Zgodnie z art. 186 (8) § 3 w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy .Pan Artur w okresie od 1.04.2020 r. do 10.04.2020 r. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z minimalnym wynagrodzeniem, pracując od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie.. Ubezpieczeni będący płatnicami mogą przesłać taki wniosek przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS.Bezpłatny wzór wniosku w 2020 roku.. Potrzebne będzie także potwierdzenie od pracodawcy, że obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o COVID-19.. Wniosek taki skutkuje 12 - miesięczną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę od dnia złożenia wniosku.. Od 11.04.2020 r. strony ustaliły zmniejszenie wymiaru etatu do ½ z wynagrodzeniem minimalnym proporcjonalnym do wymiaru etatu.Zasiłek macierzyński za okresy wszystkich wymienionych wyżej urlopów przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru, a więc w wysokości "uśrednionej", ale pod warunkiem, że pracownica nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie (albo po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie .Sprawdź, kiedy możesz złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński..

Dopuszczalne jest obniżenie wymiaru czasu pracy w mniejszym zakresie.

Wniosek należy złożyć 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.. Zapamiętaj!Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługujących osobom, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g, oraz osobom, którym na podstawie art. 15zf wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę, nie stosuje .Zgodnie z art. 186 (8) § 3 w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przez pracodawcę - zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem .Obniżenie wymiaru czasu pracy po urlopie macierzyńskim - napisał w Urlopy: Wróciłam do pracy po rocznym urlopie macierzyńskim.. Wniosek może być także złożony do pracodawcy, który powinien niezwłocznie przekazać ten wniosek do ZUS.Przypomnijmy, że w myśl § 1 wspomnianego przepisu, pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż 1/2 etatu, w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.Kiedy trzeba złożyć wniosek o urlop macierzyński ..

Myślę o tym, żeby obniżyć wymiar czasu pracy.

Np. pracownik jest objęty od 01.05.2020 obniżonym etatem o 20% z 1 na 0,8 etatu).W związku ze złożeniem przez pracownicę A wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, zgodnie z art. 186(8) § 1 ust.. Zobacz wzór wniosku o obniżenie wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego.Ponieważ przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie uwzględnia się okresów obniżonego wymiaru czasu pracy, obliczając podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego wyłącza się wynagrodzenie za okres od maja do listopada 2020 r., ponieważ Pani Katarzyna w tych miesiącach wykonywała pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy.Według art. 1867 § 1 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego etatu na okres .Następnie na początku września złożył kolejny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie od 1 października 2011 r. do 31 października 2012 r. W tym przypadku pracownik będzie chroniony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę w okresie od 17 marca 2011 r. (dzień złożenia wniosku) do 16 marca 2012 r.Tak, 20% to maksymalne dopuszczalne obniżenie wymiaru czasu pracy jednak nie więcej niż do 0,5 etatu..

Czy i kiedy mogę złożyć taki wniosek?

Jeśli zostały spełnione powyższe wymagania, pracownik chcąc skorzystać z uprawnienia musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.. Czy można zmienić pracownikowi etat w trakcie pobierania dofinansowania?. W tym celu ZUS będzie występował do pracodawcy o przekazanie informacji, czy obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło na .Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.. Chciałabym złożyć do pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 7/8 etatu po urlopie macierzyńskim i wykorzystanym urlopie wypoczynkowym (na 14 dni przed końcem urlopu wypoczynkowego), ewentualnie w czasie zwolnienia na dziecko, które zamierzam jeszcze wykorzystać.Wystąpienie przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy.. Ochrona nie ma miejsca, gdy następuje likwidacja lub upadłość pracodawcy oraz gdy .W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa, zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, gdy przysługuje prawo do urlopu wychowawczego należy zgłosić pracodawcy na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia pracy w tym wnioskowanym wymiarze..

2 kodeksu pracy - powinien go w miarę swoich możliwości uwzględnić.

w takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy .Jeśli natomiast pracownica po urlopie macierzyńskim wróci do pracy, wysokość jej wynagrodzenia może ulec zmianie.. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 186 7 Kodeksu pracy).Obniżenie wymiaru czasu pracy.. : Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.. Uzasadnienie: na mocy art. 163 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jedn.. Może jednak skorzystać z uprawnienia przewidzianego w artykule 186 7 Kodeksu pracy.. Często spotykaną praktyką jest obecnie składanie przez pracownika wniosku o obniżenie etatu.. Użyte w cytowanym przepisie określenie w miarę możliwości nie oznacza jednak całkowicie uznaniowego charakteru powinności pracodawcy.Wystarczy, żeby świadczeniobiorca napisał, że występuje o przeliczenie wcześniej wypłaconego zasiłku, niższego w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy.. Nie będzie też wówczas podlegać ochronie przed zwolnieniem.. Obawiam się, że jeśli złożę taki wniosek, to pracodawca może mnie zwolnićInstrukcja, jak złożyć wniosek przez portal PUE ZUS (plik docx 496kb).. Potrzebne będzie także potwierdzenie od pracodawcy, że obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o COVID-19.. 2 KP, pracownica była objęta szczególną ochroną przed wypowiedzeniem .Odpowiedź: wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownica powinna złożyć na dwa tygodnie przed zakończeniem urlopu wypoczynkowego.. zm.) - dalej k.p. pracodawca ma obowiązek na wniosek pracownicy udzielić jej urlopu wypoczynkowego .Tak Pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy o zmniejszenie wymiaru swojego czasu pracy, a pracodawca - zgodnie z art. 292 par.. Pobierz darmowy wzór w formacie DOCX oraz PDF.. Zgodnie z art. 186 7 Kodeksu pracy (K.p.): "Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.Instrukcja, jak złożyć wniosek przez portal PUE ZUS (plik docx 496kb).. Przepis ten pozwala na złożenie pisemnego wniosku o obniżenie wymiaru .Wniosek o czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt