Wniosek o bezpłatną sterylizacje

Pobierz

Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/ kastracji psa/kota lub uśpienie ślepych miotów.. celu z uwzględnieniemWniosek o sfinansowanie sterylizacji suk i kotek .. czytelny podpis właściciela zwierzęcia ( uczestnik Programu)wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela zwierzęcia wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota.. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wykonania Wniosku.. 3 i ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wynikających- rozpatrzenie wniosków na uzyskanie skierowania na bezpłatny zabieg sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, - stworzenie listy społecznych opiekunów kotów wolno żyjących w Gminie Słubice (podstawa prawna: art. 11 ust.. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem realizacji złożonego Wniosku.. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego .. Wzór ewidencji stosowania środków ochrony roślin oraz stosowania preparatów biobójczych Pobierz.. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych, ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia, to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany),Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn..

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Wołomin jest: · Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia - w dwóch egzemplarzach Wniosku o sfinansowanie sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów …wydającego wniosek Wyrażam zgodę na podstawie art. 23 ust.

Zbieranie danychna podstawie art. 18 ust.. 1 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.. o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U.. Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j.. Dz. U z 2017,poz.1875 ze zm.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. jedn.. Informacja GLW dotycząca stosowania mączek mięsno-kostnych Pobierz.14.. 18.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) podanych we wniosku o przyznanie dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota jest Gmina Piła, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły, z siedzibą pl. Staszica 10, 64-920 Piła.. z 2016 r., poz. 922) Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do niniejszego wniosku o sfinansowanie sterylizacji/kastracji koty są kotami wolno żyjącymi* * niepotrzebne skreślićWniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego wpis do rejestru podmiotów działających na rynku pasz Pobierz.. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy .. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840)Zobacz najciekawsze publikacje na temat: Bezpłatną Sterylizację.. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: .. 2019.122)).wnioskuję o wykonanie zabiegu sterylizacji / kastracji, w ramach ograniczenia populacji zwierząt, określonego w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnów w 2018r., stanowiącym załączniki doPodanie danych osobowych jest niezbędne do weryfikacji w/w wniosku, co jest zgodne z art. 11 a ust..

Sterylizacja Marzec jest Miesiącem Sterylizacji, dlatego chcielibyśmy przybliżyć Państwu wady i zalety tego zabiegu oraz rozprawić się ze stereotypami i mitami, które wokół niego wyrosły.Wójt zaprasza wszystkie zainteresowane osoby z terenu gminy prowadzące gospodarstwo rolne, które jeszcze nie złożyły wniosku umożliwiającego bezpłatną utylizację... Wniosek o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji akcji sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów, których właścicielerealizacji złożonego przez Panią / Pana wniosku o wykonanie i częściowe sfinansowanie zabiegu sterylizacji /kastracji 2.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. u. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie jw.. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt