Przedłużenie złożenia pracy dyplomowej uzasadnienie

Pobierz

Opinia opiekuna.. Mam wniosek do dziekana, z prośbą o przesunięci terminu złożenia pracy, jednak nie wiem jakie sensowne powody przesunięcia terminu mógłbym wymienić, .Istnieje też kategoria podań tzw. asertywnych w stylu: Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej.. Uzasadnienie prośby.. Wzór pisma przygotował prawnik, a dokument został sprawdzony i jest aktualny na ten rok.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej) do dnia .. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby (podpis) Opinia promotora pracy:Witam, Prosze o informacje.. Uzasadnienie: .. Data/Podpis Prodziekana *) niepotrzebne skreślić.. .Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej .. podpis opiekuna.Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej Proszę o przedłużenie terminu złożenia mojej pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej*) u opiekuna pracy dyplomowej do dnia ………………., natomiast kompletu dokumentów niezbędnych do obrony pracy dyplomowej do dnia ………………………….. Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu.. Data podpis Prodziekana * niepotrzebne skreślićUprzejmie proszę o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej …………………………………… ……………….……………………………….do dnia……………………………………………………wniosek o przedŁuŻenie terminu zŁoŻenia pracy dyplomowej Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej / inżynierskiej / licencjackiej do 31 marca / 31 maja / 31 sierpnia / 15 listopada / 30 listopada br.Title: Pieczęć slużbowa szkoły: Author: Dziekanat Last modified by: Bernadeta Czopko Created Date: 9/1/2016 10:51:00 AM Company: Śląska Akademia MedycznaJak napisać podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej?.

o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Proponowany termin przedłużenia .. pismo powinno zawierać szereg informacji pozwalających uczelni odnieść się do sytuacji życiowej studenta, który prosi o przedłużenie oddania pracy dyplomowej.. Uzasadnienie:Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowejWNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia.. Na pewno nie uda mi się wyrobić w czasie do 30. czerwca.. Uzasadnienie: "bo nie miałem czasu", albo uzasadnienie: "bo nie zdążyłem jej napisać".. Mówiąc bardziej kolokwialnie "bo się nie wyrobiłem" - też się zdarza.Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.. Uzasadnienie prośby: ………………………………………….……….………………………………….. Title: Microsoft Word - Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.docx Created Date: 9/23/2020 11:45:19 AM .Opinia Kierującego pracą o stopniu zaawansowania pracy dyplomowej ..

Czy uzasadnienie ma znaczenie?

Opinia Dziekana.. W takim wypadku będziesz musiała niestety złożyć podanie o powtarzanie roku.. Uzasadnienie: .. Równie ż zobowi ązuj ę si ę do zło żenia w ci ągu 5 dni (od daty uzyskania informacji mailowej o zako ńczeniu procesu rozliczenia) dokumentów do Sekretarza Komisji Egzaminów Dyplomowych ……………………….. W piśmie powinny znaleźć się także dane studenta, a także dane pozwalające uczelni zidentyfikowania samego studenta oraz ścieżki jego edukacji .. Powinnam zlozyc prace magisterska do dnia 30 wrzesnia br.(mialam na napisanie pracy dwa lata.). Praca jest napisana, ale wyslalam prace ostateczna do pani promotor i na .. * W sytuacji przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej (okres przedłużenia nie może trwać dłużej niż trzy miesiące), osoba zainteresowana ma prawo do zachowania uprawnień studenckich z jednoczesnym ograniczeniem prawa do korzystania z pomocy materialnej, która jest określona odrębnymi przepisami.uzyskania pozytywnej oceny z Pracy Dyplomowej.. Pracę powinnaś mieć napisaną mimo to.. Uzasadnienie .Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej dostępne jest w wersji .DOC i .PDF..

Nie ukończyłaś pracy bo nie zdałaś egzaminu?

Swoją prośbę motywuję tym, że.. Uzasadnienie .. podpis Dziekana.Reasumując, w nawiązaniu do całości omówionych argumentów, pragnę wskazać, iż w sytuacji w której wiedzą Państwo, iż nie zdążą złożyć w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, niezwłocznie należy złożyć do Dziekana (właściwego Prodziekana) stosowne podanie o przedłużenie terminu do złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego bądź podanie o przedłużenie sesji.PODANIE O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ.. Cena: 10,00 zł.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej / projektu dyplomowego.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej pisanej na seminarium:.. prowadzonym przez:.Podanie o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej powinno zawierać uzasadnienie w którym odwołamy się do powodów, które uniemożliwiają nam obronę pracy dyplomowej w wyznaczonym przez uczelnię terminie.. Na podstawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do 3 miesięcy od zakończenia sesji egzaminacyjnej.. Podania o przedłużenie terminu oddania pracy niestety nie możesz złożyć.Prodziekan Wydziału Filologicznego UG.. Dr Ewelina Gutowska-Kozielska.. Podpis studenta Opinia opiekuna pracy dyplomowej: ..

Stopień zaawansowania pracy (proszę podać w procentach) ……………………………………………….

oczywiście, że tak, i to znaczenie kluczowe.WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ.. Termin załatwienia sprawy:o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (§ 54 ust.2 ; § 43Regulaminu studiów UŁ) Proszę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i zaliczenia seminarium magisterskiego/licencjackiego do dnia………………………………………………………………………….wniosek o przedŁuŻenie terminu zŁoŻenia pracy dyplomowej Proszę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i zaliczenia przedmiotu warunkującego zaliczenie semestru* do dnia ……………….……………………………Dziekan Wydziału.. W zawiązku z czym zachęcamy do jego zakupu.. Skoro nie zdałaś ostatniego egzaminu, to nie masz absolutorium..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt