Sprawozdanie z realizacji biznesplanu restrukturyzacja małych gospodarstw

Pobierz

Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór maj - czerwiec 2019 roku.. Archiwalne dokumenty.. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu.Dla operacji typu: "Premie dla młodych rolników (MR) " oraz "Restrukturyzacja małych gospodarstw (RMG)" należy określić okres sprawozdawczy, którego dotyczy sprawozdanie: 3.1.2.1. z realizacji biznesplanu, 3.1.2.2. w 5-tym roku od wypłaty pomocy.. 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, .1) Sprawozdanie z realizacji biznesplanu sporządzone zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Agencję - oryginał.. RODZAJ OPERACJI, W RAMACH KTÓREJ ZOSTAŁA PRZYZNANA POMOC Lp.. Jeśli planujesz złożyć wniosek o przyznanie pomocy lub podlegasz zobowiązaniom z tytułu przyznanej pomocy w ramach operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" lub "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętych PROW na lata 2014-2020, zalecamy aby we wniosku o .Wraz z początkiem roku na naszą skrzynkę mailową napływają pytania rolników, którzy zdecydowali się na restrukturyzację małych gospodarstw.. Warunki przystąpienia do programu: - gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro - posiadacz gospodarstwa rolnego lub prowadzący działy specjalne produkcji rolnej ..

3.1.3.Restrukturyzacja małych gospodarstw .

Wsparcie finansowe dla gospodarstw rolnych Finansowe wsparcie jest przeznaczone wyłącznie dla małych gospodarstw.W kolejnym materiale omówimy w jakiej formie należy wypełnić sprawozdanie z realizacji biznesplanu.. Dokładna instrukcja realizacji biznesplanu oraz wykonania sprawozdania dostępna jest na oficjalnej stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.. Ponadto, udzielimy również odpowiedzi na kilka najczęściej pojawiających się pytań, które ściśle wiążą się z operacją typu Restrukturyzacja małych gospodarstw.Poddziałanie: 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór 31 marca do 30 czerwca 2021 r. (nabór wydłużony, pierwotny termin do 29 maja 2021 r.) Nabory z poprzednich lat; Archiwalne dokumenty Powrót.. 3.1.3.Poddziałanie: 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór 31 marca do 30 czerwca 2021 r. (nabór wydłużony, pierwotny termin do 29 maja 2021 r.) 16.03.2021.. Powiat 48.. Źródło: Gmina Łososina Dolna.AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU I. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA 2..

29 marca zakończył się nabór wniosków na operacje typu Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Należałoby również zapamiętać kilka wskazówek, które będą istotne przy staraniu się o 60 tys. zł na restrukturyzację małych gospodarstw.Instrukcja wypełniania Informacji o realizacji warunków (PDF) Sprawozdanie z uzyskanej wielkości ekonomicznej - otwórz.. Znak sprawy 1.. Liczba załączników W-2/399Restrukturyzacja gospodarstwa ma przyczynić się do wzrostu ekonomicznej wartości gospodarstwa, inaczej mówiąc - do zmniejszenia zadłużenia.. Załączniki 44.. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości (wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego) 43.. Nazwisko 3.2.. Województwo 47.. Jeśli Komisja Europejska zatwierdzi zmiany przygotowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, drugi termin przyjmowania wniosków z tego działania odbędzie się w maju.PROW 2014-2020_6.3 wersja 04 Instrukcja wypełnienia biznesplanu z realizacji biznesplanu_6.3 Strona 1 z 9 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.3 "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw", operacje typu "Restrukturyzacja małychRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych .Rolniku!.

Nazwa operacji TAK Pomoc została przyznana na ...Restrukturyzacja małych gospodarstw - decyzja i co dalej?

Dane identyfikacyjne beneficjenta 3.1.. Imię 3.3.. Dokumenty aplikacyjne Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór 31 marca - 30 czerwca 2020 r. Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór 31 maja - 29 czerwca 2019 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU.. Numer identyfikacyjny 3.. Jeśli chodzi o wzór wniosku i potrzebne dokumenty to w 2020 roku nic się pod tym kątem nie zmieniło.. Rolniku!. kwiecień 30, 2019.. Jeśli planujesz złożyć wniosek o przyznanie pomocy lub podlegasz zobowiązaniom z tytułu przyznanej pomocy w ramach operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" lub "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętych PROW na lata 2014-2020, zalecamy aby we wniosku o płatności bezpośrednie wskazać poszczególne uprawy w gospodarstwie i ich powierzchnie.Dla operacji typu: "Premie dla młodych rolników (MR) " oraz "Restrukturyzacja małych gospodarstw (RMG)" należy określić okres sprawozdawczy, którego dotyczy sprawozdanie: 3.1.2.1. z realizacji biznesplanu, 3.1.2.2. w 5-tym roku od wypłaty pomocy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt