Wzór zapomogi pieniężnej

Pobierz

W tym przypadku znajdziesz: Podanie o zapomogę z ZFŚS - wzór darmowy!. Swoją prośbę motywuję…Gotowy i sprawdzony wzór podania o pomoc finansową z zakładu pracy pobierzesz poniżej: Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego wzór i uzasadnienie 10.00 PLN - Kupuję dostęp do wzoru Kliknij by zapłacić LUB dodaj kolejny wzór Dodano do koszykaJednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i przygotowany przez pracodawcę w danej firmie.. Prośbę motywuję następująco:.Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism.. Pracownik.• zapomogi pieniężnej; • dopłaty do kosztów leczenia lub opieki paliatywno-hospicyjnej; • dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach; • dopłaty do kosztów pogrzebu emeryta lub rencisty niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie pomocy finansowej (zapomogi pieniężnej bezzwrotnej) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z ……………………….. Uzasadnienie złożonego wniosku.. Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania..

Stypendia i zapomogi będą przelewane na osobiste konta studentów.

1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991r.. Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.. WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI .. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zapomogę przedstawienia zaświadczenia o zarobkach z innego zakładu pracy.. , nr 14, poz. 176 z późn.. Wariant I - zapomoga została wypłacona ze środków ZFŚS w związku z długotrwałą chorobą dziecka.. (imię i nazwisko)Nr 14 poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79 ustawy.Zgodnie z zapisem art. 21 ust.. z funduszu nagród i zapomóg pozostającego w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi..

Zwracam się z wnioskiem o przyznanie zapomogi w formie pieniężnej/rzeczowej.

obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Załącznik 1.. Tworzenie PPK; Prowadzenie PPK; Naliczanie i rozliczanie wpłat na PPK; PPK w jednostkach publicznych; Porady PPK dla pracowników; Wzory dokumentów PPK; Kalkulatory PPK; Wideoszkolenia PPK; Przepisy PPK; Interpretacje i stanowiska PPK; Terminy, obowiązki, procedury PPK; Zmiany 2022przyznanie zapomogi pieniężnej, która jest mi potrzebna na sfinansowanie rehabilitacji ….. wzór pdf 193.48 KB wzór word 59.5 KB.Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) - wzór wniosku do stosowania od 1 listopada 2021 r.o przyznanie zapomogi.. 1 pkt 26 lit.Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 29.06.2021 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022; V. do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.Zapomogi i stypendia: wzory pism.. Rodzaj wydatku związany z wnioskowaną pomocąPracownik w styczniu 2020 r. otrzymał z ZFŚS świadczenia, o których mowa w art. 21 ust.. O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ/SOCJALNEJ.. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument.. zm./ wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci ?.

W marcu 2020 r. otrzymał również kwotę 11.000 zł tytułem zapomogi.

o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r.. Do wniosku załączam uzasadnienie i następujące dokumenty: (np. zaświadczenia, faktury, inneWNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Zwracam się z prośbą o przyznanie zapomogi.. Zgodnie z art. 110a ust.. Uwaga!Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego.. Powinien on też zawierać: • wskazanie wnioskodawcy,Wzory dokumentów; Kalkulatory; Wskaźniki; Szkolenia video; Akty prawne; PPK.. Poniżej wzór dokumentu do pobrania w plikach .doc i .pdf.. 1 pkt 67 ustawy o pdof, w wysokości 800 zł.. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS.. Czy w razie nieprzedłożenia wymaganych danych może odmówić przyznania świadczenia socjalnego?Przykładowe podanie o przyznanie zapomogi z funduszu zdrowotnego.. Ponieważ spełnia ona kryteria określone w art. 21 ust.. Zestawienie kosztów niezbędnej pomocy: lp.. w związku z powyższym studenci.Wzory wszelkich pism odnajdziesz w internecie, wystarczy wzorując się na nich.. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt