Sprawozdanie z awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Pobierz

Nazwa i adres szkoły: .. 3. zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2013r.. Zgierz.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi czas mojego stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. CZĘŚĆ B - SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2017 r.Podejmując starania o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego: Karta Nauczyciela ( Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez .Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013r.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - Agnieszka Bulińska NAZWA I ADRES PLACÓWKI - Przedszkole nr 2 "Słoneczna Gromada" ul.Katalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania..

Sprawozdanie z awansu na nauczyciela mianowanego.

Imię i nazwisko: .. 2. poz. 393) Efekty: Na podstawie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania .- Poznanie procedury awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu na nauczyciela mianowanego, w ramach której: • przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego, czyli: a) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kartę Nauczyciela (Dz.U.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuStaż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego kontynuuję w (nazwa placówki) w (miejscowość)sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela mianowanego I. aspekt prawny 2021. przykładowy wniosek 2021 r. do komisji egzaminacyjnejNiniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy .Awans zawodowy w formule w jakiej obowiązuje od 18 lat (z niewielkimi zmianami), zawsze budził kontrowersje.. Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego - głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu..

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Na prośbę czytelników bloga, w kolejnych odcinkach zmierzę się z kolejnymi stopniami awansu zawodowego nauczyciela.3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, 4) ocena dorobku zawodowego za okres stażu, 5) dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań egzaminacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego, 6) inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.Ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw uchylono przepis obligujący nauczyciela kontraktowego do niezwłocznego rozpoczynania stażu na stopień nauczyciela mianowanego, po rygorem wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku nieuzyskania tego stopnia w okresie 4 lat pracy w szkole.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2015 r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zarzeczu Łukowskim.. Agnieszka Namysłowska.. Nauczany przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe.. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego..

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.

2016 poz. 1379 z późniejszymi zmianami);Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie z przebiegu stażu.. 2 pkt 1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i .Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego.. Przepisy regulujące zapisy dotyczące awansu (Ustawa Karta Nauczyciela, rozdział 3a, czy akt wykonawczy jakim jest rozporządzenie) nigdzie nie zawierają informacji o tym, iż sprawozdanie ma być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem.Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7 punkt 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .. Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego..

Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.

Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium" w DODN w Wałbrzychu.. Trwał on 2 lata, natomiast odSPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. 2.Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Szerzej na ten temat pisałam w artykule - "Awans zawodowy nauczyciela - co o tym sądzę".. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek "Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .Plik Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.doc na koncie użytkownika kagra • folder Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego • Data dodania: 2 lis 2009 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - moniki boskovic ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela dyplomowanego Wprowadzenie Z dniem 1 września 2008 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, poprzedzony uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego w lipcu 2006 r.Pamiętaj, że w swoim sprawozdaniu wcale nie musisz skupiać się na paragrafach (5 czy 8) dotyczących powinności czy wymagań.. Gwarancja aktualności poradników.. Imię i nazwisko: Beata 6.. Jestem nauczycielem z 6 letnim stażem pedagogicznym.Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłem na podstawie wymagań zawartych w §7 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1.03.2013 (Dz.U.. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego pozwoliło mi lepiej poznać procedurę awansu zawodowego, sporządzić wymaganą dokumentację zgodnie z obowiązującymi zasadami i przygotować do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.. Przez cały okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności.5.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻUSprawozdanie z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- czerwiec 2019.. CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2013r - 31.05.2016r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt