Jak podpisać źródło zdjęcia w pracy magisterskiej

Pobierz

6.Wszystkie ryciny i tabele są numerowane w sposób ciągły w całej pracy (czyli, jeśli w części teoretycznej mamy dwa zdjęcia, to w części badawczej pierwszy wykres będzie miał nr 3).. Z doświadczenia wiem, że sprawia Wam to sporo problemów.Częstym błędem spotykanym zarówno w pracach licencjackich, jak i magisterskich jest brak automatycznego spisu tabel, wykresów i rysunków.Często wszystkie spisy są robione ręcznie.. RYSUNKI - podpis i źródło umieszczamy pod rysunkiem (patrz przykład w załączniku 1).Tabele i rysunki (ilustracje/zdjęcia) powinny być numerowane w kolejności występowania w tekście pracy np. Tytuł tabeli; Tytuł tabeli umieszczony powinien być nad tabelą; Podpis rysunku powinien być umieszczony pod rysunkiem; Pod tabelą podane powinno być źródło - czcionka 10 pkt, pochylonaZdjęcia, które cechują się twórczym i indywidualnym charakterem podlegają takiej samej ochronie, jak inne utwory chronione przez prawo autorskie.. WYKAZ TABEL I ILUSTRACJI Jeśli zamieszczaliśmy w naszej pracy magisterskiej więcej niż 3 tabele i 3 ilustracje, to należy zrobić ich spis, zwany wykazem, który zamieścimy NA KOŃCU pracy magisterskiej, po podsumowaniu, ale .Dlatego warto wiedzieć jak zadbać o swoje prawa autorskie.. pogrubienia stosujemy tylko w tytułach poszczególnych części pracy.. Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.jak w pracy magisterskiej podpisać zdjęcie - tzn napisać zrodłóo?.

Zgodność treści pracy z tytułem.

Wspólnie z serwisem Fotoprawo.pl stworzyłem artykuł, który pomoże Wam odpowiednio podpisywać swoje zdjęcia, a co za tym idzie, zadbać o prawa swoje jak i twórców innych prac.. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu.. Aby dobrze napisać pracę magisterką trzeba posiadać odpowiedni warsztat.. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2005, GUS .Kryteria oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta 1.. Odwołania przy tabelach są obowiązkowe, w podpisie do ryciny należy podać źródło jej treści i należy je umieszczać w [1].Ze spisem treści będzie Ci łatwiej pisać - tak jak jechać z mapą drogową lub nawigacją satelitarną.. Źródło.. Z danych wynika, że ponad połowa fotografów nie wie jak poprawnie podpisywać zdjęcia.. Wówczas zaznaczymy to poprzez dodanie po zwrocie "Źródło:" formuły typu "wykonanie własne" czy też "opracowanie własne".Jak podpisywać zdjęcia w pracy magisterskiej?. Tym źródłem możesz być ty sam jako autor, jeśli np. wykonałeś rysunek poglądowy do pracy lub też zamieszczane zdjęcie..

Merytoryczna ocena pracy.

Wpisujesz pod zdjęciem - Źródło: (tu wklejasz źródło - link, książkę etc)SPOSÓB PISANIA TEKSTU.. Wszelkie materiały takie jak tabele, ryciny, rysunki i fotografie zamieszczone w pracy i b ędące .. Jeśli ich wykorzystanie przekracza zakres dozwolonego użytku prywatnego (czyli możliwości skorzystania z nich w kręgu rodziny i znajomych), powinniśmy mieć zgodę autora fotografii albo podmiotu uprawnionego do rozporządzania .. NIE stosujemy pogrubienia pojedynczych .Korekta prac - źródła w opisach tabel i rysunków.. Studenci zapominają, że wszystkie tabele, rysunki oraz wykresy należy podpisywać automatycznie, za pomocą opcji "Wstaw podpis".. Rozprawa magisterska może być opracowana pod opieką promotora lub innego prowadzącego.. czcionka: Times New Roman, 12p (z wyjątkiem tekstu w przypisach i opisie źródeł - 10p), kolor czcionki - wyłącznie czarny.. Każde zdjęcie w pracy magisterskiej, musi być odpowiednio podpisane a więc zawierać informację o źródle czy jego autorze, również miejscu z którego bezpośrednio pochodzi, nawiązywać do niego w szczegółowy i adekwatny sposób.. Te, które zamieszczacie w swoich pracach magisterskich i licencjackich - tak, aby ich poprawa nie była konieczna.. Dziś kilka słów na temat tego, jak prawidłowo podpisywać rysunki i tabele.. Struktura pracy magisterskiej W strukturze pracy wyst ępuje: - Tytuł - Spis tre ści - Wstęp (uzasadnienie wyboru tematu, cel pracy, plan pracy, źródła w oparciu, które została ..

zamieszczamy w tekście bądź na końcu pracy jako aneks.

Jeśli jest to przekopiowany wykres: Źródło: E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007, s. 45.I.. Warto także pamiętać, iż prawo autorskie uwzględnia na swój sposób zastosowanie zdjęć .Każda ilustracja lub zdjęcie powinny być opatrzone w informacje o źródle.. Wykorzystanie ilustracji źródłowych: w pracy powinien być zawarty opis - źródłoW zapisie ułamków dziesiętnych w j. polskim stosujemy przecinek, nie kropkę (np. 2,53).. Posiadanie dyplomu uczelni wyższej Posiadanie dyplomu uczelni wyżej to obecnie jeden z wymaganych przez pracodawców elementów będących w naszym CV.jak podpisać zdjęcie w pracy magisterskiej i żrodlo z którego pochodzi Zarchiwizowany Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.Poradnik - jak umieszczać i opisywać rysunki, wykresy, zdjęcia, schematy, diagramy, tabele oraz wzory w pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.. krój zwykły, (kursywa dozwolona tylko w zwrotach obcojęzycznych, w cytatach, w przypisach oraz wykazach rysunków i tabel),.. Praca magisterska to nie tylko treść, ale również aparat naukowy.. Zwróć uwagę, że tytułu nie kończą się kropką, chyba że jest to skrót..

Pod wykresem należy podać źródło danych w nim przedstawionych.

Tytuł tabeli umieszczamy nad nią, źródło - pod tabelą (patrz przykład w załączniku 1).. Ocena układu pracy, struktury podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt