Jak wypełnić wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła

Pobierz

* Wpisać liczbę zwierząt.Aby uzyskać wykaz numerów, posiadacz bydła, owiec albo kóz jest zobowiązany wypełnić odpowiedni wniosek dostępny w Biurze Powiatowym ARiMR, w którym musi podać następujące informacje: numer identyfikacyjny producenta,Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła, owiec albo kóz; Wniosek o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz; Wniosek o wykreślenie zdarzenia ze zgłoszenia; Zgłoszenie siedziby stada/siedziby stada lub siedziby podmiotu prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt/rzeźni/miejsca gromadzenia zwierząt/zakładu przetwórczego lub spalarni/targu; Spis stanu stada świń; Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec .elektronicznie składamy Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków + na e-mail dowód opłaty za paszport Jeżeli potwierdzenie będzie wysyłane e-mail w tytule wiadomości e-mail należy obowiązkowo wpisać "IRZ potwierdzenie wpłaty producenta o numerze ………".Wniosek o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz, Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora),Lista dostawców wraz z cennikami kolczyków znajduje się w każdym Biurze Powiatowym Agencji oraz na stronie internetowej Agencji..

W przypadku duplikatów jest to "Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła, owiec albo kóz".

Numer siedziby stada 1) P L Numer identyfikacyjny producenta 1) Wpisać, gdy numer siedziby stada został nadany przez ARiMR.. numer identyfikacyjny producentaWniosek o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz, Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora),Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydla, Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz, Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydla, .. jak np. @ # $ -0/0 nie može zawieraé ciagu 3-ch lub wiecej jednakowych znakówZa prawidłowe funkcjonowanie systemu IRZ odpowiedzialna jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która przydziela pulę numerów kolczyków dla indywidualnego stada.. z o.o., ul. Czereśniowa 98, 02-456 WarszawaLocha zadeklarowana do wniosku o płatność dobrostanową powinna zostać oznakowana kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy i oznakowanie to należy zgłosić do ARiMR.. Oznakowanie lochy kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym należy zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia oznakowania, na odpowiednim formularzu (Zgłoszenie oznakowania lochy) dostępnym w biurach powiatowych i na stronie internetowej ARiMR.Jeśli chcesz zamówić kolczyki dla bydła, złóż w biurze powiatowym ARiMR wniosek o przyznanie puli numerów identyfikacyjnych dla zwierząt..

Przy składaniu wniosku dla bydła posiadacz 10W przypadku nowo narodzonych zwierząt w ciągu 7 dni należy złożyć "Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła, owiec albo kóz".

Po otrzymaniu decyzji, złóż wniosek w jednym z punktów dystrybucyjnych bądź wyślij go bezpośrednio na adres naszej siedziby.Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydla, Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz, Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydla, .. jak np. @ # S -0/0 nie moŽe zawieraé 3-ch lub wiçcej jednakowych znakówWniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła, Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz, Wniosek o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz, Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, Zgłoszenie .. Aby zamówić kolczyki dla bydła, owiec albo kóz, posiadacz zwierząt musi złożyć w biurze powiatowym ARiMR wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków.Aby zamówić kolczyki dla bydła, należy wcześniej złożyć w biurze powiatowym ARiMR wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków.. Aby zamówić u dostawcy kolczyki dla bydła , owiec albo kóz, posiadacz zwierząt musi wpierw złożyć w Biurze Powiatowym Agencji Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla.Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz, Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła, Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz, Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, .Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz, Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła, Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz, Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora),• wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła, • wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz, • zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, • zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora), • zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,W przypadku bydła, owiec lub kóz w biurze powiatowym Agencji należy złożyć wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków, a po otrzymaniu odpowiedzi z przydzielonym numerem duplikatu złożyć zamówienie u dostawcy znajdującego się na Liście dostawców kolczyków.JAK UZYSKAĆ KOLCZYKI DLA ZWIERZĄT?.

Kolczyk składa się z 2 części: części żeńskiej - zakładanej po wewnętrznej stronie małżowiny usznej,Agencja nie bierze udziału w przydzielaniu numerów i nie pośredniczy w zamawianiu kolczyków dla świń i dla loch.

Następnie na podstawie złożonego wniosku ARiMR przydziela numery wydając: "Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów".W zgłoszeniu reklamacji należy ująć następujące informacje: numer lub nazwę producenta, liczbę reklamowanych kolczyków, numery kolczyków, datę wystawienia zamówienia, datę realizacji zamówienia, datę złożenia reklamacji, dane adresowe reklamującego oraz powód reklamacji.Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła, Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz, Wniosek o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz, Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, Zgłoszenie .Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła, owiec albo kóz Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła* owiec* albo kóz* Numer siedziby stada Numer kolczyka utraconego/uszkodzonego * Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie Nadawca: ul. WPNDBOK/12Pełen proces rejestrowania zwierząt oraz składania wniosków o przydzielenie puli numerów kolczyków (oraz duplikatów) dla bydła, kóz i owiec został opisany na stronie ..

W celu uzyskania numerów do oznakowania bydła, owiec i kóz posiadacz zwierzęcia wypełnia "Wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła" lub "Wniosek o przydzielenie puli numerów dla owiec albo kóz" i składa go w Biurze Powiatowym Agencji.

Poniżej przedstawiamy proces zamawiania kolczyków dla zwierząt.Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz, Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła, Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz, Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt, .Możesz też wypełnić formularz zamówienia bezpośrednio na naszej stronie internetowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt