Urlop na pisanie pracy licencjackiej

Pobierz

Pracownik może poświęcić urlop na przygotowanie pracy magisterskiej, a także na przygotowanie się do egzaminu dyplomowego.Porady prawne‧Zadaj pytanie‧Godziny nadliczbowePracownik, który z inicjatywy (na polecenie) pracodawcy czy za jego zgodą podnosi swoje kwalifikacje zawodowe (w tym rozpoczyna studia) może liczyć na urlop szkoleniowy na pisanie pracy magisterskiej (licencjackiej, inżynierskiej) oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny do punktualnego przybycia na zajęcia i wzięcia w nich udziału.Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole na podstawie skierowania zakładu pracy, przysługują urlop szkoleniowy i zwolnienia z części dnia pracy.. To oznacza też, że taka forma urlopu szkoleniowego nie przysługuje niestety osobom podejmującym w trakcie swojej kariery dodatkowe studia podyplomowe.. Pracownik na studiach podyplomowych do takiego urlopu nie ma już prawa (bo przystępuje do egzaminu podyplomowego, a nie dyplomowego).Pracownik, który przygotowuje pracę dyplomową i zamierza przystąpić do egzaminu dyplomowego, ma prawo do 21 dni urlopu szkoleniowego w ostatnim roku studiów na jej przygotowanie i udział w takim egzaminie, przy czym chodzi tutaj o 21 dni "roboczych" pracownika.Pracownikowi skierowanemu na 2,5-letnie zaoczne studia licencjackie przysługuje w każdym roku studiów urlop szkoleniowy w wymiarze 28 dni roboczych, a w ostatnim roku studiów dodatkowo jeszcze 21 dni roboczych urlopu szkoleniowego..

Jest to urlop na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.Pracownikowi, którego pracodawca posłał z własnej inicjatywy albo za swoją zgodą na studia, należy się obowiązkowy urlop szkoleniowy na ostatnim roku tych studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego w wymiarze 21 dni roboczych dla danej osoby (art. 103 2 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy).. Zgodnie z art. 2 ust.. Obecnie pisze pracę licencjacką i przygotowuję się do jej obrony.. Warto więc zapoznać się z odpowiednimi przepisami, aby móc skorzystać z korzyści, jakie przysługują w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.Urlop na pisanie pracy licencjackiej.. Zgodnie z treścią art. 103.. Z kolei, 21 dni wolnych od pracy jest przewidzianych na ostatnim roku studiów.4) 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.. Dzieje się tak dlatego, że taki pracownik nie przystępuje już do egzaminu dyplomowego, a podyplomowego.Kodeks pracy reguluje wymiar urlopu szkoleniowego..

Uwaga, dotyczy to tylko osób, które nie ukończyły studiów przed rozpoczęciem pracy!

Jednocześnie pracuję w charakterze pracownika produkcyjnego.. Pracownik może również wystąpić o wyrażenie przez pracodawcę zgody na podnoszenie kwalifikacji.Według Kodeksu pracy może on zostać przeznaczony na pisanie pracy magisterskiej, oraz licencjackiej.. Wymiar urlopu szkoleniowego nie może być zmniejszony przez pracodawcę i w zależności od rodzaju egzaminu wynosi: 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, do egzaminu maturalnego lub do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodoweUrlop szkoleniowy jest dużym udogodnieniem dla pracowników, ale niestety nie przysługuje wszystkim.. I tak, jego wymiar to:Jeżeli pracownik podnosi kwalifikacje z własnej inicjatywy i bez zgody pracodawcy, może wystąpić o wyrażenie zgody na udzielenie mu zwolnienia z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia lub urlop bezpłatny w wymiarze ustalonym z pracodawcą.. Według części specjalistów prawa pracy, urlop szkoleniowy nie przysługuje jednak na studiach podyplomowych, ponieważ pojęcie .Urlop szkoleniowy posiada kilka zmiennych warunkujących jego cel oraz długość - dni wolnych od pracy w związku z sesją egzaminacyjną lub pisaniem pracy magisterskiej, może być aż 21..

Jak wynika z powyższego, pracownik, który przygotowuje pracę magisterską, ma prawo do 21 dni urlopu szkoleniowego.

Dla przykładu, 6 dni przysługuje osobom przystępującym do egzaminów eksternistycznych, maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe.. § 1 k.p. pracownik podnoszący kwalifikacje ma prawo do urlopu szkoleniowego w wymiarze: 1) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, 2) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,Zgodnie z art. 103(2) par.. Generalnie nie każdy egzamin gwarantuje urlop, a jedynie taki, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdza konkretne kwalifikacje zawodowe.. Jest to praca w systemie dwu zmianowym.. Jestem studentką III roku studiów w trybie zaocznym.. 1 k.p., urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi w przypadku przystępowania do egzaminów: eksternistycznego, maturalnego czy potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także w związku z przygotowywaniem pracy dyplomowej oraz przygotowywaniem się i przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.. 1 pkt 7 ustawy z 27 lipca 2005 r.RE: Urlop na pisanie pracy licencjackiej Witam,jestem żołnierzem zawodowym na służbie kontraktowej,studiuje na kierunku ,,Bezpieczeństwo Narodowe'' kierunek związany ze służbą,dowódca dostał informacje o rozpoczęciu studiow,czy należy mi się urlop/wolne na pisanie pracy licencjackiej ?Jest on przewidziany w wymiarze od 6 do 21 dni roboczych, w zależności od rodzaju nauki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt